Překlady

 

Jsem licencovanou průvodkyní a tlumočnicí – jazyk anglický a chorvatský, další jazyky – německý, ruský, pasivně italský.

Překládám běžné všeobecné texty, obchodní smlouvy i dokumenty různých specializovaných oborů – tyto překlady konzultuji se specialisty příslušných oborů.

Všechny překlady, které Vám poskytnu, archivuji minimálně 3 roky a jsou Vám na vyžádání vždy k dispozici. Máte možnost převzít překlad osobně v tištěné podobě (laserový tisk) nebo Vám ho zašlu v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou stanovíte.

 

PŘEKLAD ŘÁDNÝ

Překládám všechny typy textů a dokumentů určených k prezentaci v cizím jazyce (zprávy, jídelníčky, reklamy, propagační materiály, katalogy apod.).